¬ие сте тук:   ї  »ма бум на раждани€та от ин витро процедури

»ма бум на раждани€та от ин витро процедуриѕрез последните три десетилети€ по света са се родили пет милиона бебета, благодарение на асистираната репродукци€ или т.н ин-витро процедура. ѕоловината от т€х са родени последните 6 години. “ова сочат последните проучвани€.

¬ ЅЏЋ√ј–»я
¬ нашата страна статистиката показва, че годишно се раждат около 1500 деца ,благодарение на техниките на асистираната репродукци€, а са извършени над  4500 ин витро цикъла.

ћјЋ ќ »—“ќ–»я
ѕървото бебе в епруветка - Ћуиз Ѕраун, е роден през 1978 г. ƒо 1990 г. са последвали 90 000 раждани€ в световен мащаб. “ози брой се е увеличил до 900 000 до 2000 година , а  през 2007 г. е надхвърлил 2,5 милиона бебета.
√олеми€ бум обаче е през последните шест години. “ази статистика бе оповестена на годишната конференци€ на ћеждународната федераци€ на плодородието ( IFFS) и ( ј—–ћ), ко€то се проведе в Ѕостън.

≈дна от водещите клиники за ин витро процедури в Ѕългари€ е ћедицински център „јфродита „ ќќƒ, в ко€то мечти сбъдва ƒ-р јнтон Ѕаев.

 

ƒ-р Ѕаев, какви услуги предлага ћ÷ „јфродита”?

¬ усили€та ни да отговарим напълно на нуждите на нашите клиенти, създадохме иновативни и специализирани звена в среда, изпълнена с уважение и любов към човека. Ќие предлагаме услуги при оптимални услови€, с отговорност и професионализъм както към жената, така и към мъжа. ¬ различните отдели в наши€ център ще откриете хора с отговорност и готовност да направ€т най- доброто за пациента, минимизираме рисковете и увеличаваме максимално шансовете за крайни€ резултат. ¬ажно е да отбележа, че част от екипа на ћ÷ „јфродита” са и ћедицински€ ƒиректор д-р ≈мил ‘илипов, който притежава завиден опит в областта на стерилитета, и √еорги ƒойчев – √лавен ембриолог с множество специализации в сферата на генетиката и ембриологи€та в чужбина. ћ÷ „јфродита” сътрудничи с чужди лаборатории като Future Health – банка за стволови клетки (¬еликобритани€), Iviomics (»спани€), Mitera (√ърци€).

 акви могат да бъдат причините за безплодие?
Ѕезплодието се дефинира като невъзможност да възникне бременност след една година редовни сексуални отношени€. ‘акторите, които вли€€т на плодовитостта, са честотата на полови€ акт, възрастта на жената, продължителността на стерилитета, пром€ната на теглото, тютюнопушенето, диетите, психо-емоционални параметри, общи нарушени€ и употребата на наркотици,  проблеми при спермограмата на мъжа и други.

ќт какво се определ€ успеха на IVF ?
Ѕлагодарение на развитието на техниките, IVF успеха достига средно до 25-35% на опит. ¬ъпреки това, както вече споменах, много фактори могат да повли€€т на резултатите:
  • ¬ъзраст на жената: след 40 годишна възраст, веро€тността на за успех намал€ва до 10-15%, а 42-43 годишна възраст се измерва в единици. —лед 45 шансовете са много малки.
  • —ъсто€нието на ендометрума също е определ€що .
  • ƒа бъдеш с наднормено тегло е фактор , който може да вли€е за неблагопри€тен отговор на €йчниците от приложените лекарства.
  • –азлични метаболитни нарушени€ -например болести на щитивидната жлеза, могат да окажат неблагопри€тно вли€ние върху резултатите.
 ак да изберем най-добри€ IVF център ?
ќсновен критерий за избор на център за асистирана репродукци€ е доверието към лекар€ и екипа. ¬ръзката с лекар€ и пациента е специална. —ъщо така определ€щи са комфортът и хигиената, при€телското отношение на персонала, съчетано с точността и правилни€ отговор на всички въпроси, които двойката има. ¬сичко това е показателно за професионализма в центъра. ≈фективността се израз€ва в проценти успех и на бро€ на циклите на година, както и цената на лечението, което също е от решаващо значение за избора на ин витро център.

ƒ-р Ѕаев е акушер – гинеколог, специализиран в репродуктивната медицина.
«авършва ћедицински€ ”ниверситет – —офи€ с наградат„«латен ’ипократ” за пълно отличие, с максимален резултат в хода на следването. Ѕългарски€т Ћекарски —ъюз го награждава с орден за отлични резултати в хода на следването. —пециализира акушерство и гинекологи€ в клиника „ —вета јнна „ – —офи€ и в болница за активно лечение „ —вета —офи€”. ѕечели стипенди€ на Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) – Ќемско ƒружество по Ќаучен ќбмен. –аботи в √ермани€ - Universitatstrauenklinik , Frankfurt am Main, Prof. Frank Louwen.
„лен е на Ѕългарското ƒружество по јкушерство и √инекологи€, Ѕългарска јсоциаци€ по стерилитет  и на ESHRE ( ≈вропейска асоциаци€ по човешка репродукци€ и ембриологи€). ¬ладее 4 езика, има специализаци€ във ¬еликобритани€, √ермани€, √ърци€ и јвстри€. ќт 01.01.2008 г. е член на екипа на ћ÷ „јфродита „ ќќƒ, а от 2011 г. е ръководител на IVF отдела.

ѕовече за ћ÷ „јфродита” ќќƒ
02 / 806 00 60
02 / 806 00 6002 / 806 00 60
www.afroditamc.com                                                               
www.afroditafh.bg
© mamaibebe.com. ¬сички права запазени. | ”слови€ за ползване ї