¬ие сте тук:  —правочник  ї  »нституции и закони  ї  »нспекторати по образованието в Ѕългари€

»нспекторати по образованието в Ѕългари€–егионален инспекторат по образованието - Ѕлагоевград
јдрес: Ѕлагоевград, ул. Ѕрат€ »ванови є 7
“елефон: 073/885273
 
–егионален инспекторат по образованието - Ѕургас
јдрес: Ѕургас, ул. √ладстон є 150
“елефон: 056/813249; 813251
E-mail: rio_bs@unacs.bg
 
–егионален инспекторат по образованието - ¬арна
јдрес: ¬арна, ул. ѕреслав є 51
“елефон: 052/687470; 632298; 687480; 632243
 
–егионален инспекторат по образованието - ¬елико “ърново
јдрес: ¬елико “ърново, ул. ¬. Ћевски 13, ѕ.  . 152
“елефон: 062/630548; 634876
 
–егионален инспекторат по образованието - ¬идин
јдрес: ¬идин, пл. Ѕдинци є 2
“елефон: 094/601731
 
–егионален инспекторат по образованието - ¬раца
јдрес: ¬раца, ул. —офроний ¬рачански 6
“елефон: 092/627394; 627393; 624643
E-mail: riovr@abv.bg
 
–егионален инспекторат по образованието - √аброво
јдрес: √аброво, бул. “рети март 6
“елефон: 066/805411; 806853
E-mail: rio_gabrovo@yahoo.com
 
–егионален инспекторат по образованието - ƒобрич
јдрес: ƒобрич, пл. —вобода є 5, ет. 3
“елефон: 058/602307; 605467
E-mail: mondb@bergon.net
 
–егионален инспекторат по образованието -  ърджали
јдрес:  ърджали, ул. ћиньорска є 1
“елефон: 0361/62720; 60410; 60424; 60430
E-mail: io_na_mon_kardjali@yahoo.com
 
–егионален инспекторат по образованието -  юстендил
јдрес:  юстендил, ул. ƒемокраци€ 55
“елефон: 078/50074;50075; 50076; 50077; 50078; 27512
E-mail: io_mon_kst@infotel.bg
 
–егионален инспекторат по образованието - Ћовеч
јдрес: Ћовеч, ул. “ърговска 43, ет. 10
“елефон: 068/603806
E-mail: rio_lovech@yahoo.com
 
–егионален инспекторат по образованието - ћонтана
јдрес: ћонтана, пл. ∆еравица, ќбластна администраци€, ет. 7
“елефон: 096/300980; 300982
E-mail: IO_Montana@yahoo.com
 
–егионален инспекторат по образованието - ѕазарджик
јдрес: ѕазарджик, ул. ѕейо яворов є 1
“елефон: 034/446270; 443872
E-mail: iopz@mbox.digsys.bg
 
–егионален инспекторат по образованието - ѕерник
јдрес: ѕерник, ул. —в. св.  ирил и ћетодий 11
“елефон: 076/604830
E-mail: iomon@pernik.net
 
–егионален инспекторат по образованието - ѕлевен
јдрес: ѕлевен, ул. ƒимитър  онстантинов є 23
“елефон: 064/800912; 800954
E-mail: io_pleven@yahoo.com
 
–егионален инспекторат по образованието - ѕловдив
јдрес: ѕловдив, ул. ÷ариброд є 1
“елефон: 032/631840
 
–егионален инспекторат по образованието - –азград
јдрес: –азград, ул. Ѕели Ћом 40
“елефон: 084/660934
E-mail: io_razgrad@mail.orbitel.bg
 
–егионален инспекторат по образованието - –усе
јдрес: –усе, ул. ÷ърковна независимост є 18
“елефон: 082/224128
E-mail: io_mon@exco.rousse.bg
 
–егионален инспекторат по образованието - —илистра
јдрес: —илистра, ул. Ўар планина є 75, ѕ.  . 286
“елефон: 086/823954; 823925; 823958; 823963; 822345
E-mail: rio_sil@ccpro.com
 
–егионален инспекторат по образованието - —ливен
јдрес: —ливен, бул. ÷ар ќсвободител 1
“елефон: 044/662407; 623746
E-mail: rio_sliven@infotel.bg
 
–егионален инспекторат по образованието - —мол€н
јдрес: —мол€н, бул. Ѕългари€ є 14
“елефон: 0301/62850; 62453; 62406; 62856
 
–егионален инспекторат по образованието - —офи€-град
јдрес: —офи€-град, ул. јнтим I є 17
“елефон: 02/9883937; 9870418
E-mail: inspektorat@mail.orbitel.bg
 
–егионален инспекторат по образованието - —офи€-област
јдрес: —офи€-област, бул. ÷ариградско шосе є 125, бл. 5, ет. 4
“елефон: 02/9710299; 739864; 736422; 9713299
E-mail: rio_sfo@abv.bg
 
–егионален инспекторат по образованието - —тара «агора
јдрес: —тара «агора, ул. Ѕарейро є 9, ѕ.  . 175
“елефон: 042/627607; 52129
E-mail: ionamonsz@mbox.digsys.bg
 
–егионален инспекторат по образованието - “ърговище
јдрес: “ърговище ул. »в. ¬азов є 1, ет. 2
“елефон: 0601/62837; 23319; 62835; 62836
 
–егионален инспекторат по образованието - ’асково
јдрес: ’асково, ул. ѕ. ≈втимий є 2, ет. 2
“елефон: 038/622503
 
–егионален инспекторат по образованието - Ўумен
јдрес: Ўумен, ул. ÷ар  ало€н є 1
“елефон: 054/800373
 
–егионален инспекторат по образованието - ямбол
јдрес: ямбол, ул. ∆орж ѕапазов 6, ѕ.  . 449
“елефон: 046/661077; 661078; 661074
 
© mamaibebe.com. ¬сички права запазени. | ”слови€ за ползване ї