Вие сте тук:  Бебето и детето  »  Здраве и имунизации  »  Нова наредба на министерство на здравеопазването регламентира имунизациите в България

Нова наредба на министерство на здравеопазването регламентира имунизациите в БългарияПодлежащите за задължителни имунизации в ученическа възраст вече се определят единствено по навършена възраст в години, а не по класа, в който учат. Тази промяна се предвижда с новия Имунизационен календар на Република България, който влиза в сила с утвърдената нова Наредба №15 на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република България. Документът е изпратен в “Държавен вестник” и предстои да бъде обнародван.
С новата наредба Министерството на здравеопазването продължава политиката за усъвършенстване на имунизационната практика у нас. Политиката на МЗ в областта на имунопрофилактиката, е съобразена със съвременните европейски критерии за качество, ефикасност и безопасност на ваксините. Най-важното изискване към ваксините е чрез тях да се постигне максимален ефект, т.е. да няма опасни заразни заболявания, срещу които се извършват имунизациите, и рискът от нежелани реакции да бъде минимален, особено за новородените и малките деца. Това е израз на позицията на МЗ за подобряване на детското здравеопазване, което е един от основните приоритет в националната здравна политика.
Наредба №15 е изработена на основание чл. 58, ал.2 и ал.3 от Закона за здравето. Тя отменя досега действащата наредба, която бе приета през 2000 г., при старта на здравната реформа в доболничната помощ.

Задължителни остават имунизациите срещу туберкулоза, детски паралич, вирусен хепатит тип Б, дифтерия, тетанус, коклюш, морбили, епидемичен паротит и рубеола. Те обхващат възрастовите групи, описани в Имунизационния календар.
Въвежда се нова препоръчителна имунизация - срещу менингококови инфекции, която се прилага срещу заплащане.
Наредбата уточнява показанията, реда на извършване и лицата, които извършват имунизации по специални показания – срещу бяс, жълта треска, Кримска хеморагична треска и коремен тиф.
Създадена е възможност при необходимост задължителните имунизации да се извършват освен от избраните лекари, осъществяващи извънболнична помощ, и от лекарите в имунизационните кабинети на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и лекарите в здравните заведения по чл. 26 от Закона за здравето (това са здравни и стоматологични кабинети в детските градини и училищата; домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, към Министерството на образованието и науката; специализираните институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца и младежи с увреждания, домове за възрастни хора с увреждания, социалните учебно-професионални заведения, домове за стари хора, приюти и домове за временно настаняване).

Срокът, за които общопрактикуващите лекари могат да отлагат лицата от имунизации по медицински противопоказания, е променен от една година на шест месеца. Това ще доведе до по-точно определяне и стриктно спазване на противопоказанията.
Отделен нов член регламентира дейностите по надзора на нежеланите реакции след ваксинация.
С новата си структура, с ясно разписаните задължения и отговорности новата Наредба №15 ще допринесе за по-добро изпълнение на Имунизационния календар и по-качествено отчитане на извършените имунизации и реимунизации.
При възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран. значителен спад в имунизационното покритие, министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди извършването на една или няколко от имунизациите.

По материал на: Министерство на здравеопазването
© mamaibebe.com. Всички права запазени. | Условия за ползване »