¬ие сте тук:  Ѕебето и детето  ї  √рижи  ї  »гра с бебето

»гра с бебетоЅебетата тр€бва да се движат, за да се научат на основни функции и движени€ на крайниците си.  огато играете с бебето, то развива своите двигателни умени€, възможностите за възприемане. ќсвен това по този начин се увеличава привързаността между ¬ас и ¬ашето бебе. Ќ€кои предложени€ за игра са:

•    ѕретъркулване – ƒокато бебето лежи по гръб задръжте играчка над лицето му, докато привлечете вниманието му. —лед това € изнесете на една страна, като по този начин бебето ще застане на една страна и ще протегне да € вземе. јко направи това – му € дайте за награда. —лед това можете да направите същото упражнение на другата страна.
•    ѕрослед€ване с поглед – ѕокажете на бебето предмет с €рък цв€т, например играчка и привлечете вниманието му. Ѕавно започнете да движите ръката си – нал€во-над€сно или в кръгове и наблюдавайте дали € следи с поглед.
•    ƒопир – давайте на бебето да докосва различни предмети, за да направи разлика между т€х – например одеало, вода, пластмасова играчка, гъба, бучка лед.
•    ќпознаване на т€лото – ѕоказвайте с игри кои са крайниците на бебето. Ќапример го докоснете по носа и му кажете „’ванах те за носа”. ѕо същи€ начин продължете с уши, пръсти, крака. »грата е подход€ща за бебета над 4 месеца.  огато бебето е вече по- гол€мо поискайте от него само да ги посочва.
•    »ндивидуалност – «апознайте бебето с факта, че то и вие сте отделни личности. “ова може да стане по следни€ начин. —кривате лицето си зад ръцете си и питате „  ъде е мама?”. —лед това махате ръцете си, за да види бебето лицето ¬и и казвате „≈то € мама!”. ѕо същи€ начин можете да направите това с таткото.
•    ƒвижение – «адръжте над бебето играчка и когато посегне да € вземе € дръпнете леко, за да придвижи ръката си.  огато вече може да пълзи му покажете играчката и € сложете на м€сто извън обсега на ръцете му. јко бебето се забавл€ва от тази игра, продължете.
•     оординаци€ между очите и ръцете – ѕо този начин се постига ефектът бебето да гледа това, което докосва. “ова се постига, когато му покажете предмет и то се пресегне да го хване.  огато бебето вече може да стои седнало го сложете на пода и търкулнете леко топка към него. ѕокажете му как да € отблъсква към ¬ас, когато стигне до него.
•    –итане и хвърл€не – ѕоставете плюшена играчка или възглавничка до краката на бебето и му покажете как да € ритне. ƒавайте му различни меки играчки, за да ги хвърл€.  огато проходи, можете да сложите празна кофа на пода и да му покажете как да хвърл€ малка топка в не€.
•    ќбщуване – ќпитайте следното говорете на бебето и правете мимики.  огато се убедите, че то ¬и гледа спрете р€зко да говорите и задръжте изражението си. ¬еро€тно бебето ще започне да мести погледа си между устата и очите ¬и и скоро ще започне да се движи или да прави гримаси, за да ¬и накара да започнете да говорите отново. Ѕебето не разбира думите ¬и, но разбира факта че общувате с него.
•    –азвитие на възпри€ти€та –  огато бебето е на 4 месеца можете да играете следната игра: ѕоказвате му предмет, който да привлече вниманието му и после го скривате. ѕредмета ще „изчезне” за бебето защото то не го вижда.  огато стане на около 10 месеца то ще бръкне под одеалото и ще го извади – т.е. за него нещата вече „съществуват” дори и да не ги вижда.
•    »митиране – бебетата могат да прав€т гримаси и да имитират ¬ашите мимики (обикновено след 2-и€ месец).  огато са на около 10 месеца тези мимики са вече израз на емоции бебето. »грайте с бебето на „огледало”. —тойте с лице близо до неговото – плезете се, повдигайте си веждите, усмихвайте се като следете дали и то ще следва мимиките ¬и.  огато бебето разбере играта, го оставете то да показва, а ¬ие го следвайте.
ѕри всички игри не преумор€вайте бебето – когато то изглежда незаинтересовано от играта, веро€тно е уморено.

»зточник: BabyCenter E-book, превод от английски език: Mili
© mamaibebe.com. ¬сички права запазени. | ”слови€ за ползване ї