¬ие сте тук:  Ѕебето и детето  ї  √рижи  ї  »збор на играчки за бебето

»збор на играчки за бебето»грачките са важна предпоставка за нормалното физическо и емоционално развитие на бебето. ћоже би сте се сблъсквали и с двете мнени€ – „Ќе давайте играчки на бебето, за да не го разглезите” и „ƒавайте му играчки, за да се развие мозъка му.” » двете мнени€ са дон€къде верни. Ѕебето наистина се учи от нещата с които играе. Ќо много родители прекал€ват и похарчват цели състо€ни€ за скъпи играчки. ѕовечето играчки задържат вниманието на бебето за 3-4 дни и бързо му омръзват.
ѕри игра бебетата ползват и петте си сетива – зрение, слух, вкус, миризма и допир. »грачките помагат и показват на бебето н€кои неща:
 •  ак да контролира движени€та си и крайниците си.
 • ƒа разбере как работ€т нещата.
 • ѕоказват му как да контролира предмети.
 • ќбучават го на нови идеи.
 • ѕодобр€ват контрола на мускулите и т€хната сила.
 • ѕоказват му как да използва въображението си.
 • ѕоказват му как да решава елементарни задачи.
 • ѕоказват се основите на социалната среда – как да се кооперира с други.
ƒобре е бебето да има разнообразни играчки, но не е задължително всички от т€х да бъдат закупени. ¬секи предмет е интересен за бебето и можете да използвате и „домашни” играчки. ѕовечето фабрични играчки са пластмасови и затова за бебето ще бъде интересно да види и докосне и други материали. ¬се пак се съобраз€вайте, че бебето приема предметите общо – например, ако му дадете да драска върху стара тетрадка, то ще драска и върху новите ¬и книги.

 ак да изберем най-добрата играчка в магазина?
»зборът на играчки е доста гол€м, но за съжаление се наблюдава тенденци€та да се увеличава бро€ на електронните играчки – с различни звуци и лампички. “е наистина привличат вниманието, но и бързо омръзват. ≈дна или н€колко непрекъснато повтар€щи се пискливи мелодии може да са забавни за бебето, но за ¬ас – със сигурност не. ƒруги€т проблем при тези играчки е, че обикновено те прав€т всичко „сами” след натискане на копче – т.е. те не могат да развиват бебешката изобретателност. Ѕебето ще очаква вс€ка играчка да св€тка и пищи и по този начин ще влезете в порочни€ кръг на закупуването само на електронни играчки.

 огато купувате играчки се водете от следните принципи:
 •  аква ще бъде продължителността на „живота” на играчката – дали бебето ще си играе дълго с не€ или след 1-2 дни ще тр€бва да € приберете завинаги.
 • „упливост и трайност – играчката тр€бва да може да издържи на удар, хвърл€не, скачане върху не€.
 • —ложност – бебетата имат нужда от елементарни играчки. —ложните играчки н€ма да ги направ€т по-умни.
 • ѕредизвикателство – играчките тр€бва да обучават за различни умени€.
 • ѕодход€ща възраст – играчката тр€бва да бъде съобразена с възрастта на бебето.
 • ¬ъображение и изобретателност – стимулира ли ги играчката?
 • »нтерактивност – дали бебето ще може да въздейства на играчката или само ще седи като пасивен наблюдател?
 • ƒа може да се мие – най-обичаните играчки съответно са и най-мръсни.
 • –азнообразие – дали тази играчка е различна от останалите, които бебето има?
Ќай добрите играчки за малки бебета:
 • Ѕебешки книжки
 •  укли
 • ћузикални играчки
 • ƒрънкалки
 • √умени играчки, които издават звук при стискане
 • √умени пръстени за дъвкане
Ќай-добрите играчки за по- големи деца:
 • “опки
 • ѕъзели от големи парчета
 •  олички, камиончета
 •  укли и животни
 • ѕластилин
 • ћузикални играчки
 •  нижки с картинки
 •  убчета
 • ћодели на предмети от бита – телефон, кухн€, лекарски принадлежности.
 • ѕастели или маркери

—игурност и безопасност при игра
»грачките тр€бва да бъдат внимателно подбирани, поради съществуващите рискове от налапване и дори задушаване. Ќ€колко правила за безопасна игра:
 • »грачките (дрънкалки, гумени фигурки, надуваеми и други) тр€бва да имат достатъчен размер за да не могат да бъдат налапани. јко могат да се разглоб€ват, отделните части също тр€бва да са с достатъчен размер за да не могат да бъдат налапани. јко играчките имат н€какви дръжки, краища за хващане те също тр€бва да бъдат съобразени с този показател. јко има играчки, които см€тате че не отговар€т на тези услови€, ги изхвърлете (дори и да са подарък).
 • «а да предпазите бебето никога не постав€йте играчки в леглото му – леглото е м€сто за спане.
 • Ќикога не увесвайте на връвчица около врата на бебето биберон – това може да доведе до задушаване.
 • ѕреди да дадете играчката не бебето махнете всички опаковки и етикети.
 • ѕроверете с какви материали и бои е направена играчката – те не тр€бва да са токсични, защото бебето ги лапа.
 • ѕроверете играчката за наличие на остри ъгли и ръбове.
 • ƒавайте на бебето играчки, които са подход€щи за неговата възраст. ¬ъзрастовите граници са описани на опаковката на играчките.
 • ƒори и да см€тате, че бебето ¬и е изключително умно, не му давайте играчки за по-големи деца.
 • јко използвате електронни пищ€щи играчки, се уверете че звука не е прекалено силен. Ѕебето обикновено ги държи близо до главата си и това може да увреди слуха му.
 • ”верете се, че играчката е здраво сглобена, без хлабави части.
 • Ќе остав€йте играчки близо до вратите или на м€сто, където се ходи.
 •  ути€та с играчки на бебето не тр€бва да бъде с тежък капак, който може да го прещипе.
 • Ќикога не давайте на бебето да си играе с балон, найлонова торба или стиропор. “е могат да причин€т задушаване.
 јвтор: Elizabeth Pantley. ѕреведено от английски език: jeniffer
© mamaibebe.com. ¬сички права запазени. | ”слови€ за ползване ї