¬ие сте тук:  Ѕебето и детето  ї   ърмене  ї  »зцеждане на мл€кото с помпа

»зцеждане на мл€кото с помпа»зцеждането на мл€кото - с помощта на помпа се налага, когато бебето не може или не иска да суче, въпреки че майката има обилна кърма. ƒребното недоносено бебе може да бъде твърде слабо, за да суче, или изобщо не тр€бва да бъде изваждано от кувьоза. “о може да бъде хранено с майчино мл€ко от шише или гутатор.  огато майката е болна и се намира в болница или е нежелателно да има пр€к контакт с бебето, мл€кото й може да се събира и да се дава на бебето с шише (или да се изхвърл€), докато т€ бъде в състо€ние отново да кърми.
 огато е необходимо да се увеличи мл€кото или да се поддържа кърмата, гърдите тр€бва да се изпразват през равни интервали.
ѕри хрема или друго простудно забол€ване, най-добре е (ако има такава възможност) майката да предостави грижите за бебето на друго лице, а т€ да влиза при него само за кърмене, като преди това си сложи четирислойна марлена маска пред устата и носа. ѕон€кога и обикновената хрема може да се предаде на бебето и да протече при него с усложнени€.
ѕомпата може да се ползва и при отбиване на бебето от кърмене. ѕо време на отбиване гърдите се изпразват частично, за да се спест€т болките на майката. ћл€кото се изцежда толкова често, колкото е необходимо, и само дотолкова, че да се намали напрежението в гърдите.

Ќа пазара се предлага гол€мо разнообразие от помпи. ¬с€ка майка може да намери подход€щата за не€ помпа според различните категории - цена, качество, удобство.
© mamaibebe.com. ¬сички права запазени. | ”слови€ за ползване ї