Вие сте тук:  Бременност  »  Раждане  »  Стволовите клетки са бъдещето на медицината

Стволовите клетки са бъдещето на медицината


Съхранението на стволови клетки е биологична застраховка живот за новороденото и неговото семейство, а извличаните от подкожна мазнина стволови клетки намират все по-широко приложение при възрастните.

Макар да се предлага повече от 5 години в България, семейното банкиране на стволови клетки е все още нова и сравнително непопулярна услуга. У нас, стволови клетки годишно съхраняват между 1100 и 1200 семейства.
В края на ноември 2011 г. Cryo-Save България, българският клон на най-голямата европейска тъканна банка за стволови клетки, обяви 3 000-та си успешно взета и съхранена проба. По същото време беше обявена и 200 000-та проба, съхранена от компанията в световен мащаб. За да ознаменува това събитие, Cryo-Save предложи услугите си безплатно на първата двойка, която се обърна към компанията на 22 ноември. От същата дата до края на годината тъканната банка предлага и специални ваучери за отстъпки на клиентите си. Всеки клиент на Cryo-Save, който доведе друг, печели и за двамата остъпка от 200 лв.
Cryo-Save е призната официално, за най-голямата семейна банка, за съхранение на стволови клетки в Европа. Компанията присъства в над 40 държави на 4 континента, притежавайки ултрамодерни лаборатории за обработка и съхранение на стволови клетки в САЩ, Белгия, Германия, Дубай, Индия, Южна Африка и Франция. Cryo-Save е единствената европейска тъканна банка, която успешно стъпи на северноамериканския пазар и единствената тъканна банка, която е листвана на Нюйоркската фондова борса (NYSE).

Видове стволови клетки и тяхното приложение

Най-общо казано, има два вида стволови клетки - хемопоетични (изолирани от плацентарната кръв от пъпната връв) и мезенхимни стволови клетки, изолирани от тъканта на пъпната връв при новороденото, както и от подкожната мастна тъкан при възрастните. Взимането на биологична проба от кръв и тъкан, от пъпната връв при раждане, не крие риск, нито за майката, нито за бебето. Отскоро, се предлага и взимане на проба от подкожната мастна тъкан на майката, при раждане със секцио.

При взимането на стволови клетки от подкожната мастна тъкан, при възрастни пациенти, целта обикновено е по-скорошно използване на пробата, в т.ч. и за медико-козметични процедури. Засега, извън сферата на клиничните проучвания, това може да се прави само автоложно и не за лечебна цел, а например за лифтинг, скулптиране на лице или корекция на някоя част от тялото.
Взимането на проби от кръв и тъкан, от пъпната връв на новороденото е дългосрочна биологична застраховка за неговото здраве. В този случай и клиентите, и лекарите се надяват, в обозримо бъдеще да не се налага използване на пробата. Родителите и специалистите обаче единодушно твърдят, че е по-добре да съхраниш стволови клетки и никога да не ги използваш, отколкото да ти потрябват и да не разполагаш с тях.
Едно от основните предимства на семейното (индивидуалното) клетъчно банкиране се състои точно в това, че във всеки един момент имате на разположение вашите собствени, респективно, тези на детето ви клетки, казват експертите. Другото важно преимущество е, че на практика липсва риск от реакция на отхвърляне и че няма нужда от предварително извършване на скъпия тест за тъканна съвместимост. При използването на пробите за лечение на брат, сестра или родител, пък вероятността за съвместимост е значително по-висока, отколкото сред донорите на публичните банки.
За момента трансплантацията на стволови клетки е стандартен метод за лечение при около 80 заболявания на кръвотворната и имунната системи, както и при редица метаболитни смущения. „Всъщност, трансплантацията на стволови клетки е стандартен метод за лечение, но логистичните и организационни трудности често се явяват най-големият проблем. Трудно се намират или липсват подходящи донори, разходите са високи“, обяснява д-р Асен Пачеджиев, изпълнителен директор на Cryo-Save България.
В момента текат повече от 3 000 клинични проучвания със стволови клетки, като някои от тях частично са завършили и то с много обнадеждаващи резултати. Стволовите клетки вероятно ще бъдат алтернатива за лечение при сърдечно- и мозъчно-съдовите заболявания, при диабет от 1-ви тип, при детска церебрална парализа, при аутизъм. Обещаващи са перспективите и при лечението на множествена склероза, Алцхаймер и Паркинсон, както и при други невро-дегенеративни заболявания.
Мастната тъкан е най-богатият източник за извличане на мезенхимни стволови клетки и притежава около 500 пъти по-висока концентрация, в сравнение с костния мозък. „Мезенхимните стволови клетки представляват изключителен интерес за медицината, защото имат невероятен потенциал - от тях практически може да бъде култивирана всяка една друга тъкан или дори солиден орган. За момента това се случва в експерименталните лаборатории - освен кожа, кости, хрущяли и мускули, вече има „отгледани” черен дроб, бъбреци, Лангерхансови клетки”, обяснява д-р Пачеджиев. „В началото на 2011 г., световните медии разпространиха информация за пациент в Каролинския университет, в Швеция, на когото беше присадена отгледана изкуствено, от неговите собствени стволови клетки, трахея”, допълва той. Според експертите регенеративната медицина, която се занимава с „отглеждането” на нови тъкани и органи, ще бъде следващата революция в медицината въобще.

Съхранението на стволови клетки в България

Услуги по извличане на стволови клетки, тяхното крио-съхранение и предоставяне за терапевтични цели, в България предлагат 8 частни и една донорска тъканни банки. Специфичното, при донорското банкиране е, че биологичният материал от донора се дарява на публичната банка. До 6 месеца банката трябва да прекъсне връзката и проследяемостта между проба и донор. Всички проби се изследват за тъканни антигени и профилът им се вкарва в международен публичен регистър, достъп до който има всяка една европейска клиника. При поява на пациент в нужда и с подходящ профил на съвместимост, пробата може да бъде размразена и предоставена за ползване срещу заплащане. При индивидуалното банкиране се заплаща единствено съхранението на пробата, а ползването й от донора е безплатно.
В условията на икономическа криза, вместо услугата по съхранението да стане масова, броят на семействата, които се възползват от нея намалява. През 2011 г., се очаква в България около 1,5% от около 70 хиляди новородени да дадат стволови клетки от пъпна връв за замразяване и съхранение. В други европейски държави този процент варира между 3 - 5% (Германия, Франция, северни държави) и 8-13% (Испания, Италия).
Повече информация можете да намерите на http://www.cryo-save.com/bg
© mamaibebe.com. Всички права запазени. | Условия за ползване »