¬ие сте тук:  Ѕременност  ї  Ѕременност  ї  »нтелигентни преди да се род€т

»нтелигентни преди да се род€т»нтелектуалното развитие на детето зависи от три фактора: добра наследственост, правилно поведение на бъдещите майки и подобаващо възпитание.
«а определ€не на умствените способности на човека е измислен специален показател, т. нар. коефициент на интелигентност / »/. ќбикновено той се определ€ с помощта на тест, в който влизат: аритметични задачи, демонстрации за възможностите на паметта, умение да се решават прости логически задачи, да се манипулират букви в думите, да се мисли абстрактно, да се разчитат технически чертежи и т.н.
—редното ниво на интелигентност се измерва със 100 условни единици, които съответстват на способността да се отговори на половината въпроси от теста. ¬прочем, този тест не само показва умствените способности на човека, но и позвол€ва да се открои основни€т му начин на мислене: логически, образен, математически, вербален.
јко по време на изследването откриете, че коефициентът ви на интелигентност не отговар€ на собствените ви представи за ваши€ интелект, не бива да се разстройвате. ѕърво, с помощта на специални упражнени€ и тестове този показател може значително да бъде увеличен.Ќ€кои учени см€тат, че в живота чувствително по-важни са настойчивостта, целеустремеността, мотиваци€та на постъпките. «атова отдават предпочитание на такива качества, като честолюбие, решителност, темперамент,поглед в родословното дърво.
ѕо мнението на учените наследствеността е важна предпоставка за умствените способности на детето. —ъществува следната пр€ка зависимост: колкото по-умни са родителите, толкова по-висок е интелектът на т€хното дете. Ќо както показват наблюдени€та, интелектът на рода се стреми към н€каква средна величина. Ќапример коефициентът на родителите е 140, а на детето    малко    по-нисък, например 127.
»ма и друг любопитен факт: децата на слабоумни майки /с  » 66/ най-често имат нормални умствени способности: техни€т  » е около 100-115 единици. »нтересно е и това, че интелектът на малките в по-гол€ма степен зависи от умствените способности на майката, отколкото на бащата.

‘олиевата киселина
–азвитието на детето в гол€ма степен зависи от това как ще протече бременността, тъй като формирането на мозъка на бебето става дълго преди по€вата му на б€л св€т. ¬ този процес рол€ играе фолиевата киселина. ћного лекари днес предписват на бъдещите майки допълнителен прием на това вещество. ¬ гол€мо количество то се съдържа и в майчиното мл€ко.
”чените са установили, че умствените способности на кърмените деца са значително по-високи, отколкото на децата хранени с адаптирано мл€ко. ‘ормирането на интелекта зависи също и от съдържанието в храната на цинк, жел€зо и лецитин. “е се набав€т от мл€кото, хл€ба, зеленчуците, орехите, портокалови€ сок.

ƒа поговорим и за лекарствата
Ѕременните жени и кърмачките тр€бва да бъдат особено внимателни при приемането на лекарства. „аст от т€х проникват в кръвта и в кърмата и може да се окажат истинска отрова за мозъка на детето. ўо се отнас€ до антибиотиците, транквилантите и антидепресантите, за т€х е задължителна консултаци€та с лекар.

ƒецата от „пи€нските нощи“

ƒнес със сигурност се знае, че алкохолът действа разрушително на детски€ мозък. ƒецата от „пи€нските нощи“ /т.е. заченати от родители в  стадий на алкохолно опи€нение /като правило отстъпват по интелект на връстниците си. Ѕъдещите майки тр€бва да зна€т, че когато пи€т, в кръвта на бебето в утробата им преминава точно толкова алкохол, колкото и в т€хната.  ърмачките пък не тр€бва да се довер€ват на легендите, че бирата усилва отдел€нето на мл€ко, а виното снема стреса.

 онцерт на три годинки

Ќ€кои мисл€т, че талантът е преди всичко наследственост. Ќа т€х може да се противопостави широко разпространеното мнение, че природата си почива при децата и внуците на знаменитостите.  огато чу€т, че ћоцарт дал първи€ си концерт на 3 годишна възраст или че на същите години ƒжон —тюард ћил знаел латински и цитирал ¬ергилий, повечето хора реагират със: „“е са гении!“ Ќо, който е запознат с биографиите на ћоцарт и ћил, знае, че техните бащи фанатично са моделирали личността им. —пособностите и талантът може да се отгледат. јко от най-ранно детство родителите и другите близки създадат благопри€тни услови€ за про€влението на едни или други качества на детето, то има шанс да остави следи в истори€та на човечеството.
© mamaibebe.com. ¬сички права запазени. | ”слови€ за ползване ї